Merlin

Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, 1993
Autor: Tankred Dorst
Réžia: Ivan Holub

o inscenácii

„Merlin, syn diabla a mníšky, sa postaví na odpor svojmu otcovi a rozhodne sa obrátiť ľudstvo k dobru. Ustanoví ríšu okrúhleho stola a do čela postaví kráľa Artuša, ktorý túto ideálnu ríšu privedie k veľkej sláve. Ale vplyvom vnútorných treníc, konfliktov a nedorozumení sa ríša postupne začína rozpadávať. Preto Merlin posiela všetkých rytierov na cestu za Grálom – symbolom lásky a mieru, lež v tejto výprave každý z rytierov sklame. Znechutený Merlin odchádza do Brocolianského lesa, kde ho víla Viviana začaruje do hlohu. Artušova ríša sa rozpadne a v záverečnej bitke umiera aj sám Artuš.“ si tak možno popísať základnú dejovú líniu tejto filozofickej drámy, ktorú autor odel do hávu epickej historickej fresky, štruktúrou, rozsahom i výpoveďou jedného z najnáročnejších diel súčasnej dramatickej  literatúry.

Činohra DJZ sa rozhodla pre naštudovanie Merlina aj napriek veľkým úskaliam v oblasti finančných nákladov  a technického prevedenia. Dôvodov bolo niekoľko: od dramaturgického zámeru predkladať divákovi podnetné diela súčasných svetových autorov cez inklináciu režiséra i výtvarníka zaoberať sa zaujímavými problémami realizácie textu až po možnosť vysloviť sa prostredníctvom nezvyčajného scénického tvaru k závažným otázkam existencie človeka v spoločnosti.

Tak  vznikol projekt Merlin ako jedna z najpozoruhodnejších aktivít sezóny, ktorá pomáha   prekonať stereotypy bežného repertoárového divadla. K pozoruhodnostiam inscenácie patrí i skutočnosť, že je dielom čerstvého absolventa Vysokej školy múzických umení, režiséra meditatívneho typu, ktorého vysoké nároky a filmové videnie sa stretli s danosťami ambiciózneho prešovského súboru.

tvorcovia

úprava a réžia: Ivan Holub
preklad a dramaturgia: Andrea Dömeová
výprava: Vladimír Čáp
hudba: Richard Miller, Ján Zach
choreografia: Vladimír Blizniak
účinkujú: Jozef Stražan, Milan Antol, Ivan Krúpa, Jozef Fila, Peter Trník, Dušan Brandýs, Igor Šabek, Peter Lejko, Stanislav Pitoňák, Stanislav Kandera, Miroslava Haľková, Kveta Stražanová, Barbara Holubová, Adriana Kudláčková, Jana Pilzová, Zuzana Kúšiková, Ľudmila Dutková, Gabriela Dolná, Mária Ficeriová, Dana Trnčiková, Jitka Krišková, Anna Kúkoľová, Anton Trón, Andrej Šilan, Štefan Servátka, Ján Rybárik, Andrej Belej, Peter Marcin, Róbert Kobezda, Jozef Novotný, Peter Szollos, Ján Kovalčin, Vladimír Kucko, Jozef Baksa, Marcel Forgáč, Jozef Skybjak, Milan Kolcun, Sergej Schewczuk, Stanislav Kofínek, Ján Brejda, Ľudevít Brejda