Dojímate ma veľmi (Fragmenty zo života Dominika Tatarku)

Bábkové divadlo na Rázcestí (predtým Divadlo na Rázcestí), Banská Bystrica, 1993
Autor: Iveta Škripková
Réžia: Marián Pecko

o inscenácii

Predstupujeme pred vás s inscenáciou, ktorá má podtitul Fragmenty zo života a diela Dominika Tatarku. Podtitul naznačuje, o aký druh divadelnej produkcie sa usilujeme. Fragmentárne,  tak  ako sme vedeli, snažíme  sa priblížiť  obraz, osud človeka, umelca – tvorcu, osud jedného spisovateľa jedného malého národa... „Nie je to autobiografia, je to divadelná fikcia, prostredníctvom ktorej vznikala reflexia o tvorbe a o  osude jedného z mála tých slovenských spisovateľov, čo im vlastná tvorba presiakla do života, z tých, čo nemohli prispôsobiť  svoj  život, svoje názory, samých seba obrazu prežitia. Ako priemer. Ako socialistický  priemer.

Jeho tvorba publikovaná pred rokom 1968: V úzkosti hľadania, Panna zázračnica, Farská republika, Prvý a druhý úder, Radostník, Družné letá, Človek na cestách, Rozhovory bez konca,  Prútené kreslá, Démon súhlasu, Proti démonom.

Po roku 1977 mu vyšli knihy v zahraničí: Písačky, Sám proti noci, Listy do večnosti, vďaka čomu sa zachovalo mnohé cenné od Dominika Tatarku z hľadiska literárneho i ľudského.

Prvotný zámer inscenátorov priblížiť alternatívnu hodinu slovenského jazyka na tému Scénické čítanie zo života a diela Dominika Tatarku sa rozrástol o iné významy.

Zažiť, plnohodnotne precítiť niekoľko okamihov oslo(a)venia (termín D. Tatarku), aby ľudí - divákov spojilo čosi neznáme, zvláštne, možno práve to ľudské, aby sa začali rozhovory  o ňom, o sebe, o nás...

Umenie má ľudí spolčovať... Večne víťaziaci démon nášho Súhlasu, nášho poddanstva voči podmienkam, v ktorých žijeme, ten démon Súhlasu, proti ktorému D. Tatarka žil celý svoj život, sa na nás stále usmieva.

Koľko je v nás poddanstva! Tichosti bez sústrasti! Aj  o tom, práve o tom hovoril, písal, preto tvoril D. Tatarka.

Skúste s nami pobudnúť, priatelia!

Skúste s nami zažiť niečo z jedného života. Tieto malé divadelné konvergencie vás možno privedú k Tatarkovi, možno k nám, možno inam...

Iveta Škripková

tvorcovia

réžia: Marián Pecko
scenár: Iveta Škripková
scéna: Ján Zavarský
bábky a kostýmy: Eva Farkašová
hudba: Henrich Leško
pohybová spolupráca: Elena Krošláková ­ Lindtnerová
účinkujú: Ján Kožuch, Viera Dubačová, Jozef Šamaj, Štefan Pišša, Alena Sušilová, Pavol Hadač, Michal Ďuriš, Ján Haruštiak, Ľubomír Blaško, Zora Rybanová