Lás-ka-nie

Radošinské naivné divadlo, Bratislava, 1992
Autor: Stanislav Štepka
Réžia: Juraj Nvota