Dramatické observatórium Zenit

Slovensko mladinsko gledališče a Kozmokinetično gledališče Red Pilot, Ľubľana, Slovinsko, 1992
Autor: Dragan Živadinov na motívy „Vraždy v katedrále“ T.S. Eliota
Réžia: Dragan Živadinov, Red Pilot