Zámka škripí

Slovenské komorné divadlo (predtým Divadlo Slovenského národného povstania), Martin, 1993
Autor: Vladimír Hurban Vladimírov
Réžia: Štefan Korenči