Čakanie na Bohoša

Slovenské komorné divadlo (predtým Divadlo Slovenského národného povstania), Martin, 1992
Autor: Štefan Korenči, Róbert Mankovecký
Réžia: Štefan Korenči

Zámka škripí

Slovenské komorné divadlo (predtým Divadlo Slovenského národného povstania), Martin, 1993
Autor: Vladimír Hurban Vladimírov
Réžia: Štefan Korenči

Skon Paľa Ročku

Slovenské komorné divadlo (predtým Divadlo Slovenského národného povstania), Martin 1995
Autor: Božena Slančíková-Timrava – Matúš Oľha
Režia: Matúš Oľha

Drak sa vracia

Slovenské komorné divadlo (predtým Divadlo Slovenského národného povstania), Martin, 1996
Autor: Dobroslav Chrobák
Réžia: Marián Pecko

Pustokvet

Slovenské komorné divadlo (predtým Divadlo Slovenského národného povstania), Martin, 1997
Autor: Svetozár Hurban Vajanský
Réžia: Rastislav Ballek

Atómy boha

Slovenské komorné divadlo (predtým Divadlo Slovenského národného povstania), Martin, 1998
Autor: Gejza Vámoš
Réžia: Rastislav Ballek

Krvavá svadba

Slovensko stalno gledališče, Terst, Taliansko, 2002
Autor: na motívy: Federico García Lorca
Réžia: Damir Zlatar Frey